VÄLKOMMEN

Jag heter Alexandra, är 27 år och utbildad socionom. Jag är en överlevare efter sexuella övergrepp. Jag har levt med skammen och skulden, jag har hatat och bestraffat mig själv. Tills jag en dag vågade välja att älska mig själv. Det krävdes år av terapi, år av kärlek från människor i min omgivning och framförallt ett gott bemötande från myndighetspersoner och professionella yrkesverksamma. Våga Välja är en rörelse som genom personliga berättelser om sexuella övergrepp vill öka medvetenheten kring övergrepp och hur de påverkar de överlevande. För att våga välja livet efter ett övergrepp krävs ett gott bemötande fritt från skuldbeläggande och ifrågasättande från myndigheter, omgivning och media. Så ser det tyvärr inte ut idag.

Genom att dela med mig av mina erfarenheter och upplevelser, både i text här i bloggen samt i form av föreläsningar, hoppas jag kunna förändra bemötande efter övergrepp och därmed möjligheterna för överlevare att våga välja livet och kärleken till sig själva. Varje år anmäls 18 000 sexualbrott och BRÅ räknar med att endast 2 av 10 brott anmäls. Det skulle innebära att det egentligen begås 240 sexuella övergrepp eller utnyttjanden varje dag, året om. Alla kommer någon gång att träffa någon som har utsatts. Våga välja att bemöta det.

#VÅGAVÄLJA

Har någon utsatt dig eller någon du känner?

Nedan presenteras organisationer som erbjuder stödverksamhet till överlevare och deras anhöriga.

Intresserad av en föreläsning, workshop eller en skräddarsydd utbildning?

Stöd gärna mitt arbete genom att köpa ett armband eller en t-shirt

Läs mer om min historia