Om Våga Välja

Om Våga Välja

Våga välja är ett initiativ skapat för att sprida kunskap om sexuella övergrepp och dess påverkan på den utsatta individen, med särskilt fokus på bemötande från myndigheter och samhället i stort. Våga välja syftar till att öka medvetenheten kring sexuella övergrepp och dess efterverkningar, med utgångspunkt i personliga erfarenheter och upplevelser. Våga Välja arbetar opinionsbildande genom texter på blogg och i sociala medier, där personliga berättelser om sexuella övergrepp problematiseras utifrån forskning, normer, samhälleliga föreställningar och framförallt erfarenhetsbaserad kunskap. Våga Välja erbjuder även föreläsningar kring ämnet, där Alexandra Durne berättar och upplyser om sexuella övergrepp utifrån personliga berättelser om egna upplevelser av övergrepp och utsatthet. Föreläsningarna är utformade för att passa yrkesverksamma som kan komma att möta människor som utsatts för övergrepp (därmed i princip alla yrkesverksamma inom alla typer av branscher, då en överlevare kan finnas och behöva stöd var som helst i samhället). Med det sagt är behov av kunskapsutveckling störst inom människobehandlande yrkesroller, såsom skola och förskola, socialt arbete, hälso- och sjukvård, samt studenter som utbildar sig inom nämnda områden. Läs mer om föreläsningar, workshops med mera under fliken tjänster.